“Mayın Temizleme” Yasası

Yazdır PDF

Türkiye’nin gündeminin en sıcak tartışma konularından birini bugünlerde Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için hazırlanan yasa tasarısı oluşturuyor. Tasarıyı savunanlar olduğu gibi eleştirenler, karşı çıkanlar da mevcut… Bu önemli konunun tüm boyutları ile tartışılması, ülkemizin çıkarlarına en uygun yöntemin bulunması açısından gerekli… Stratejik Öngörü Dergisi’ne bu konuda makale gönderen Emekli İstihkam Kurmay Kıdemli Albay İbrahim Umran SEBZECİ, mayın temizleme konusu teknik olarak ele aldıktan sonra çeşitli önerilerde bulunuyor. Kamuoyunda yapılan tartışmaya katkı sunmak açısından Sayın Sebzeci’nin makalesini ilginize sunuyor, bu konuda değişik bakış açısına sahip başka makalelere de sitemizin açık olduğunu belirtmek istiyoruz.

 İbrahim Umran SEBZECİ’nin “MAYIN TEMİZLEME YASASI” ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER başlıklı makalesinin tam metni için lütfen tıklayınız: