Avrupa Birliği’nin Ulus İnşası

Yazdır PDF

Avrupa Birliği’nin Balkanlardaki genişleme sürecinde ulus-kapasite inşası ile güvence altına alınan liberal barış, Avrupa Birliği siyasi yapılanması içinde ikili süreç oluşturmaktadır.  Bir yandan AB gücünü bölgeye yansıtmakta, diğer yandan ise imparatorlukla bağlantılı doğrudan siyasi sorumluluktan kaçınmaktadır. Bu bölgedeki devlet-toplum ilişkileri zayıflığı Avrupa projesini zayıflatmakta ve siyasi elitlere dış bağımlılık getirmektedir.

Prof. Dr. David CHANDLER’in makalesi için tıklayınız