“Muhafazakar Demokrat” Kimliği…

Yazdır PDF

1980’lerden bu yana birçok siyasi/iktisadi akıma, başına “yeni”, “neo”, “post” gibi ekler getirilerek farklı bir perspektif kazandırma; bir anlamda eski düşünceyi bugüne uydurma eğilimi söz konusudur. Yeni muhafazakarlık, neoliberalizm, postmarksizm bunlara örnek gösterilebilir. Tarihsel olarak önceden var olan düşünceler de “klasik” olarak nitelendirilmektedir. Peki bir düşünce akımının klasiğiyle yenisi arasında bir süreklilikten söz edilebilir mi? Başka bir ifadeyle yeni olan düşünce eskisinden farklılaşmış mıdır? Ya da aynı kökler üzerinde yükselmekle birlikte bugünün dinamiklerine uyarlama mı söz konusudur? Bu makalede, bu konular›n aydınlatılması için muhafazakarlığın ve yeni muhafazakarlığın hangi temeller üzerine oturduklarına ve neleri ön plana çıkartıp, neleri savunduklarına değinilecektir.

Özgün Erler’in makalesi için tıklayınız