MAKALE YAZIM KURALLARI

Yazdır PDF

- Makaleler için herhangi bir sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak kitap ve olay incelemeleri 3-10 sayfa arasında olmalıdır.

- Makaleler Word programında Times New Roman karakterinde ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır.

-Makalelerde mutlaka Türkçe ve İngilizce özet yer almalı ve 5 kelimelik anahtar sözcükler bulunmalıdır.

- Makalenin sonunda kaynakça yer almalıdır.

- Kaynakça ve dipnotların yazımında bilimsel makalelerde uyulması zorunlu olan kurallara riayet edilmelidir.

- Yazarlar, makalelerine iletişim bilgilerinin yanı sıra özgeçmişlerini de ekleyerek Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir veya Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir mail adreslerine göndermeli ya da makalelerini elektronik ortamda CD veya DVD'ye kopyalayarak; "Balaturka Binası, Akçin Sok. No:3 Fener, Balat 34087 İstanbul" adresine postayla göndermelidir.

- Stratejik Öngörü Dergisi'ne gönderilen yazılar, hakem kurulunun onayından sonra yayınlanır ve gönderilen yazılar iade edilmez.