HAKKIMIZDA

Yazdır PDF
Stratejik Öngörü Dergisi'ni Yayınlayan Kurum: Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)

TASAM'ın Amacı: "Dünya'daki gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik yapısına; içteki siyasi, ekonomik, sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmek..."

Stratejik Öngörü Dergisi'nin Hedefi: Uluslar arası ilişkiler, uluslar arası güvenlik, hukuk, ekonomi, siyaset, tarih ve kültür başta olmak üzere sosyal bilimler alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesine katkıda bulunmak ve toplumsal gelişimimize entelektüel destek sağlamaktır.

Stratejik Öngörü Dergisi'nin İçeriği: Dergi alanında önde gelen uzmanlardan oluşan bir bilim ve danışma kuruluna sahiptir. Üçer aylık periyotlarla yayınlanmakta ve 2 bin adet basılmaktadır. Dergi ülkemizin karar verici pozisyondaki etkili kişi ve makamlarına düzenli olarak ulaştırılmakta, ayrıca piyasada da satılmaktadır.

Stratejik Öngörü Dergisi'nin Hedef Kitlesi: Öğretim üyeleri, bürokratlar, siyasetçiler, medya mensupları, sivil toplum örgütü temsilcileri gibi toplumun önde gelen kesimlerinin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri ve sahip oldukları bilgiyi analiz edebilmeleri hedeflenmektedir.