Stratejik Öngörü 15 - 16

Yazdır PDF

Giriş

Enerji jeopolitiğinde doğal gazın artan önemine koşut olarak Gazprom faaliyetleri daha geniş bir coğrafyada daha derin siyasi-ekonomik sonuçlara neden olmaktadır.

Dünya kanıtlanmış doğal gaz rezervinin yüzde 17’sini tek başına elinde bulunduran Gazprom’un stratejik açılımlarının önemi açıktır. Bu çalışma Rusya’nın doğal gaz politikalarını Gazprom merkezinde pazar dinamiklerine, rekabete ve arz boyutuna atıfla ele almakta ve bunları jeopolitik olarak anlamlandırmaktadır.

Çalışmanın hedefi 2006 ve 2009 Rusya - Ukrayna krizleri esnasında bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji sıkıntısı çekmesinin de etkisiyle daha çok dile getirilmeye başlanan Gazprom’un Rus devletinin en önemli politik silahı olduğu yaklaşımının hangi ölçüde geçerli olduğuna Gazprom’un hedeflerine, imkânlarına ve karşılaştığı güçlüklere atfen bir açıklık getirmektir.


Haberin PDF Dosyası için Tıklayınız