Türk İdari Teşkilatı'nda Kalkınma Ajanslarının Konumu ve İşlevi

Yazdır PDF

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZLER


ÖZET

Kalkınma ajansları, Avrupa Birliği'ne uyum adına, zorlamaların sonucu olarak, kamu işletmeciliği, küresel rekabet ve yönetişim yaklaşımları üzerine temellenerek yönetim sistemimize girmiştir. Ajansların işlevleri ve Türk Yönetim Teşkileti içerisindeki yeri, küreselleşme süreci, bölgeleşme, yönetişim kavramları çerçevesinde Anayasa Hukuku ve kamu yönetimi verileriyle analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Küreselleşme, Yönetişim, Kalkınma Ajansları


PDF Dosyası için Tıklayınız