Ortadoğu Kürt Siyasetinin Analizi

Yazdır PDF
sodDevlet ve toplumların kaderini belirleyen olaylar her zaman ilgi çekici olmuştur. Fakat bu ilgi bugün çok daha fazladır. Küreselleşmenin yoğun bir şekilde hissedildiği günümüzde dünya kamuoyunu hesaba katmadan devlet ve toplumların kaderini ilgilendiren bir politika geliştirmek artık mümkün değildir. Bu nedenle devlet ve toplumları ilgilendiren projelerin hazırlayıcıları mutlak manada dünya kamuoyunu ikna etme veya onların ilgisini çekme gayreti içerisine girmektedirler. Ortadoğu'da Irak merkezli bir "Kürt Devleti Düşüncesi"nin mimarları da çeşitli yollarla dünya kamuoyunu ikna etmeye veya onun etkisini nötrleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu lobicilik sürecinin bir ayağı entelektüel destek sağlamaktır. "Kürt Devleti Düşüncesi"ni hayata geçirmeye çalışanlar da söz konusu kamuoyunu ikna etme adına bazı fikirler ileri sürmektedirler. Bunlardan birisi "Kürtlerin dünyada devleti olmayan en büyük etnik topluluk olduğu" yollu iddiadır. Bu makalede 15 örnek ülke ele alınıp, etnik yapısı incelenerek, nüfusu Kürtlerden büyük olan sekiz etnik topluluk tespit edilmiştir. Bunların vatandaşı oldukları devletlerle aynı siyasi çatı altında devam etme kararlılığındaki ilişkileri incelenmiş ve nihayet ulus-devletin etnik veya homojen bir devlet olmadığı, yine çok etnik yapılı tek ulus-devletin Türkiye Cumhuriyeti olmadığı, etnik toplulukların toplumsal ve kültürel hayatının devam edebilmesi için ayrı bir devlet olmaları gerekmediği, mevcut dünya çeşitliliği ve devlet sistemi ortamında bunun mümkün bir uygulamasının da bulunmadığı örnekleriyle ortaya konmuştur.