2000’li Yıllarda Türk Tarımı

Yazdır PDF

“Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün ülkelerde tarım sektörü, çok sayıda stratejik işleve sahiptir. Tarımsal ürünler, insanların besin gereksinimini karşıladığı gibi, sanayi sektöründe hammadde olarak da kullanılmaktadır. Öte yandan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörü istihdam deposudur. Tarımsal üretimin, ulusal üretime ve dış ticarete yaptığı katkıları da unutmamak gerekir. Bütün bu işlevlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için, sektörün sürekli olarak takip edilmesi, içsel ve dışsal gelişmelere göre gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, tarımsal istatistikler ve bu konuda yapılan değerlendirmeleri inceleyerek, tarım sektörünün genel sorunlarını ortaya koymak ve bazı öneriler sunmaktır…”

Doç. Dr. Seyfettin Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yumuşak ve Yrd. Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın makalesinin tam metni için lütfen tıklayınız…