Demokrasi Perspektifinden Türkiye-AB İlişkileri

Yazdır PDF

"Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde insan hakları ve demokrasi teması başlangıçta gündeme gelmemiş ve önemli bir rol oynamamıştır. Bu tema, ilk defa 1980’li yıllarda tartışılmaya başlandı ve 1990 sonrasında Türkiye-AB ilişkilerini son derece derinden etkiledi. Bu çalışma, Türkiye-AB ilişkilerinde insan hakları ve demokrasi temasının ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri inceleyip açıklıyor..."

TASAM Avrupa Birliği İlişkileri uzmanı Caner Cancaktar’ın makalesinin tam metni için lütfen tıklayınız…