Stratejik Öngörü’nün Yeni Sayıları Yayınlandı

Yazdır PDF

TASAM Stratejik Öngörü Dergisi’nin 13. ve 14. sayıları yayınlandı. Derginin her iki sayısında da ekonomiden dış politikaya, siyasetten kültüre kadar çok çeşitli konularda akademisyenlerin ve uzmanların kaleme aldığı bilimsel makaleler yer alıyor. İçeriği ve görselliği ile kendisini yenileyen Stratejik Öngörü Dergisi’ni TASAM Yayınlarını arayarak edinebilirsiniz. (Tel: 0 212. 635 61 51)

Derginin yayınlanan son iki sayısında şu makaleler yer alıyor:

13. Sayının Makaleleri

- “2000’li Yıllarda Türk Tarımının Görünümü Üzerine Bir Değerlendirme” Doç. Dr. Seyfettin ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim G. YUMUŞAK, Yrd. Doç. Dr. Figen BÜYÜKAKIN

-“Bilgi Toplumuna Geçişte Kentlileşme ve Kentsel Yoksulluk: Kocaeli Örneği” Yrd. Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

 - “Finansal Küreselleşme ve Ekonomik Etkileri” Cihan BULUT, Namık M. BAHİŞOV

- “Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü ve Gelişmekte olan Ülkeler Açısından Sonuçları” Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜLLÜ

 -“Adam Smith’in Ekonomi-Politik Düşüncesinde Devletin İşlevleri ve Kamu Hizmetleri” Caner SANCAKTAR

- “Neoliberalizmin Ulusal Güvenlik Siyasaları Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Güvenlik Siyasası Üzerine Bir İnceleme” Fikret BİRDİŞLİ

- “Türkiye-AB İlişkileri: Egemenlik, Siyasa, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında Teorik Tartışmalar” Yrd. Doç. Dr. Murat ALAKEL

- “Demokratik Rejimlerin Kültürel ve Siyasal Dayanakları ve Türk Siyasal Kültürü” Dr. Abdullah URAL, Şükür BAĞDATLI, Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ

 -“Role of Kin-State in Post-Cold War Central Europe: The Hungarian Example” H. Burç AKA

- Toplumsal ortak kaderin siyasi tezahürü olarak Ulus-Devlet veya küresel bir siyasi proje olarak etnik devlet: Ortadoğu Kürt siyasetinin toplumsal analizi Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz Alptekin

14. Sayının Makaleleri

- "Çin, Afrika’da Ne Yapıyor?" Yalın ALPAY

 -"Güney Afrika’nın Uluslararası Politikadaki Yeri ve Güney Afrika Dış Politikası" Mehmet ÖZKAN

-"Sömürgecilik Faktörü ve Hint Toplumu" Mehmet YILMAZATA

- "ABD’nin Küreselleşme ve İşbirliğine Yaklaşımı: Bill Clinton (1993-2000) ve George W. Bush(2000-2008) Dönemleri" İskender KARAKAYA

-"Avrupa Bütünleşmesinin Düşünsel Temelleri: Düşünürler ve Projeler" Emre YILDIRIM

-"Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç içerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri" Kader ÖZLEM

-"Tarihi Gerçekler Işığında Ermeni iddiaları" Fettah TURAN

-"Sun Tzu’dan Clausewitz’e Savaş Anlayışın Değişim" Muharrem Hilmi ÖZEV, Erdinç KARAYAZLIK

 -"Ortaöğretim Kurumlarında Hedef ve Uygulamalar" Cengiz ŞİŞMEM -Batı Enerji Güvenliği ve Türkiye Sedat AYBAR, Uğur ÖZGÖKER

-"Postmodernism" Oğuzhan KÖSE

-"Küreselleşme, Kapitalizm ve Büyük Ortadoğu Projesi" Caner SANCAKTAR