TSK’nın Kamuoyundaki Algısı

Yazdır PDF

“Bu çalışmada, TSK’nın Türk toplumunda tarih boyunca üstlendiği toplumsal, siyasal, kültürel işlevlerinin değişik boyutları ve bu boyutların toplumun değişik kesimleri tarafından algılanma biçimleri üzerinde durulmaktadır. Başka bir açıdan da kurumun ulus modernleşmesine yaptığı katkılar ve bir bütün olarak siyasal, toplumsal, kültürel sistemle olan ilişkisi ve söz konusu sistemde üstlendiği roller ayrıntılı biçimde irdelenmeye çalışılmaktadır…”

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Köse’nin makalesinin tamamını okumak için lütfen tıklayınız…