Yeni Asya’nın Enerji Paradigmasında Orta Asya ve Kafkaslar

Yazdır PDF

"Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin başta Nabucco olmak üzere Türkiye’den geçip Avrupa’ya ulaşacak boru hatlarını inşa etmede kararlı gören Rusya’nın; hem Türkiye pazarı, hem de İsrail üzerinden ulaşabileceğini düşündüğü Asya pazarları için girdiği arayışlar, Rusya’dan başlayıp Ceyhan’dan İsrail’e uzanacak Mavi Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini de gündeme getirmiştir. Bu hattın tamamlanmasıyla Türkiye Trakya’dan geçen Batı hattı, Mavi Akım 1 ve Mavi Akım 2 olmak üzere 3 ayrı kanal vasıtasıyla Rusya’dan gaz alacaktır. Bunun yanı sıra boğazlardan geçen petrol tankeri miktarının tehditkâr boyutlara ulaşmaması için Samsun-Ceyhan petrol boru hattının yapılması Türkiye ve Rusya arasında kararlaştırılmıştır. Bu boru hattına Kazak petrolünün de girmesi olasıdır. Türkiye’nin çok yönlü koridor yaklaşımı hem arz güvenliğini pekiştirmeyi, hem de Türkiye’nin transit rolünü önce enerji kavşağına sonra da enerji merkezine dönüştürmeyi hedeflemektedir..."

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Bilgin'in makalesinin tam metni için lütfen tıklayınız...