Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Sorunu

Yazdır PDF

Türkiye’nin, kendi kategorisindeki ülkelerle karşılaştırıldığında uzun zamandan beri gelir dağılımı problemi ile yüz yüze kaldığı görülmektedir. Türkiye’deki gelir dağılımı sorunu birkaç şekilde kendini göstermektedir. Bunlar; tarım ve emek aleyhine gelişen fonksiyonel gelir dağılımı sorunu ile 0,45’ler düzeyindeki gini endeks değeriyle AB ortalamasından oldukça uzak kişisel gelir eşitsizliği problemleridir. Bu sorun, gelirin coğrafi dağılımı dikkate alınarak analiz edildiğinde daha da derinlik kazanmaktadır…”

Dr. Mahmut Bilen ve Dr. İbrahim Güran Yumuşak’ın makalesinin tam metini okumak için lütfen tıklayınız…